به اطلاع می رساند این فصلنامه طبق فهرست شماره سه مورخ  1395/11/16 جزء مجلات علمی- پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفته است. از نویسندگان محترم تقاضا می شود جهت ارسال مقاله در ابتدا،  قسمت راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه فرمایید. لازم به ذکر است مقالاتی که مطابق با راهنمای نویسندگان تدوین نشوند از فرایند بررسی حذف خواهند شد.

قابل توجه نویسندگان محترم

بدینوسیله به استحضار می رساند، براساس بخشنامه شماره 10/62815 مورخ 98/10/4 دانشگاه آزاد اسلامی و نامه شماره 621/2651 مورخ 99/1/28 معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن خواهشمند است برای ارسال داوری و چاپ مقاله به صورت الکترونیکی مبالغ زیر را به حساب 0105830583003 (بانک ملی) به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن واریز نموده و اسکن فیش واریزی را به ایمیل فصلنامه به نشانی journalpsy@yahoo.com  ارسال نمایید. مبالغ به شرح زیر است:

  •   در صورت تأیید اولیه مقاله و ارسال برای داوری مبلغ 1/500/000 ریال
  •  در صورت تأیید و پذیرش مقاله جهت چاپ مبلغ 3/500/000 ریال

 

قابل توجه نویسندگان محترم

فصلنامه روان سنجی از سال 1400، صدور گواهی پذیرش به صورت دستی نداشته و پذیرش مقالات صرفا از طریق سامانه نشریه به نویسنده اعلام می گردد (همزمان با پذیرش مقاله، ایمیل پذیرش آن ارسال می شود که به عنوان پذیرش رسمی مقاله محسوب می شود و پذیرش دیگری به جز آن صادر نمی شود. لازم به دکر است که کلیه مراحل دریافت مقاله، داوری، بازنگری، پذیرش، رد، و در نهایت انتشار مقالات الزاماً از طریق سامانه مجله صورت خواهد گرفت. لذا ضروری است نویسندگان در فرایند ثبت نام در سامانه و ثبت مقاله خود، دقت و توجه لازم را در تکمیل اطلاعات درخواستی به عمل آورند. 

 

 

 

شماره جاری: دوره 9، شماره 36، بهار 1400 

1. ساخت و بررسی ویژگی‏های روانسنجی پرسشنامه خودکنترلی استفاده از اینترنت در نوجوانان

جلیل فتح آبادی؛ سالومه تک تهرانی؛ علی اکبر ارجمندنیا؛ سعید صادقی


شناسنامه نشریه