به اطلاع می رساند این فصلنامه طبق فهرست شماره سه مورخ  1395/11/16 جزء مجلات مصوب دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفته است. از نویسندگان محترم تقاضا می شود جهت ارسال مقاله در ابتدا،  قسمت راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه فرمایید. لازم به ذکر است مقالاتی که مطابق با راهنمای نویسندگان تدوین نشوند از فرایند بررسی حذف خواهند شد.

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری تخصصی

دانشجویان محترم مقطع دکتری تخصصی حتماً قبل از ارسال مقاله به فصلنامه روان سنجی نسبت به پذیرش این مجله از طرف دانشگاه محل تحصیل خود اطمینان حاصل نمایند.

 

قابل توجه نویسندگان محترم

بدینوسیله به استحضار می رساند، درگاه پرداخت هزینه های مربوط به داوری و چاپ مقاله بوسیله سامانه و صفحه شخصی نویسندگان راه اندازی گردیده و از این پس، نویسندگان محترم می توانند از طریق صفحه شخصی خود به صورت آنلاین و از طریق بانک های عضو شتاب هزینه های مربوطه را پرداخت نمایند. براساس بخشنامه شماره 10/62815 مورخ 98/10/4 دانشگاه آزاد اسلامی و نامه شماره 621/2651 مورخ 99/1/28 معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن جهت فرایند داوری و تأیید و چاپ مقاله به صورت الکترونیکی مبالغ زیر به صورت آنلاین و از طریق صفحه شخصی نویسندگان در سامانه فصلنامه قابل پرداخت است:

  •   در صورت تأیید اولیه مقاله و ارسال برای داوری مبلغ 1/500/000 ریال (معادل صد و پنجاه هزار تومان)
  •  در صورت تأیید و پذیرش مقاله جهت چاپ مبلغ 3/500/000 ریال (معادل سیصد و پنجاه هزار تومان)

 

قابل توجه نویسندگان محترم

فصلنامه روان سنجی از سال 1400، صدور گواهی پذیرش به صورت دستی نداشته و پذیرش مقالات صرفا از طریق سامانه نشریه به نویسنده اعلام می گردد (همزمان با پذیرش مقاله، ایمیل پذیرش آن ارسال می شود که به عنوان پذیرش رسمی مقاله محسوب می شود و پذیرش دیگری به جز آن صادر نمی شود. لازم به دکر است که کلیه مراحل دریافت مقاله، داوری، بازنگری، پذیرش، رد، و در نهایت انتشار مقالات الزاماً از طریق سامانه مجله صورت خواهد گرفت. لذا ضروری است نویسندگان در فرایند ثبت نام در سامانه و ثبت مقاله خود، دقت و توجه لازم را در تکمیل اطلاعات درخواستی به عمل آورند. 

 

 

 

شماره جاری: دوره 10، شماره 40، خرداد 1401 

اعتبار و روایی پرسشنامه شعردرمانی

صفحه 21-35

علی اکبر صلاحی؛ سهیلا خالقی تبار؛ محدثه آقابراری گاوزنی؛ مهسا ذوالفقاری؛ زهرا طریقت رام؛ مهدی غلامیان؛ شکوفه گلرخیان


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی