به اطلاع می رساند این فصلنامه طبق فهرست شماره سه مورخ  1395/11/16 جزء مجلات علمی- پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفته است. از نویسندگان محترم تقاضا می شود جهت ارسال مقاله در ابتدا،  قسمت راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه فرمایید. لازم به ذکر است مقالاتی که مطابق با راهنمای نویسندگان تدوین نشوند از فرایند بررسی حذف خواهند شد.

قابل توجه نویسندگان محترم

بدینوسیله به استحضار می رساند، براساس بخشنامه شماره 10/62815 مورخ 98/10/4 دانشگاه آزاد اسلامی و نامه شماره 621/2651 مورخ 99/1/28 معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن خواهشمند است برای ارسال داوری و چاپ مقاله به صورت الکترونیکی مبالغ زیر را به حساب 0105830583003 (بانک ملی) به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن واریز نموده و اسکن فیش واریزی را به ایمیل فصلنامه به نشانی journalpsy@yahoo.com  ارسال نمایید. مبالغ به شرح زیر است:

 

  •  در صورت تأیید اولیه مقاله و ارسال برای داوری مبلغ 000ر500ر1 ریال

 

  • در صورت تأیید و پذیرش مقاله جهت چاپ مبلغ 000ر500ر3 ریال

 

 

شماره جاری: دوره 9، شماره 33، تابستان 1399 

7. تاثیر کاربرد ارزشیابی میان‌دوره دانشجو از استاد در بهبود ارزشیابی پایان دوره آنان در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

سیامک طهماسبی گرمتانی؛ زینب رازانی؛ رضا محمدبابایی؛ مهدی نصیری؛ اکبر بیگلریان؛ علیرضا کریم پور وظیفه خورانی


شناسنامه نشریه