نویسنده = فاطمه رسولی خورشیدی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ساختار عاملی و اعتباریابی مقیاس فراشناخت

دوره 5، شماره 17، تابستان 1395، صفحه 45-54

فاطمه رسولی خورشیدی؛ معصومه بهرامی؛ نرگس سادات حسینی


2. ساخت و هنجاریابی آزمون فرهنگ کار با توجه به مؤلفه‌های اساسی آن در کارکنان آموزش و پرورش شهر تهران

دوره 4، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 1-19

معصومه بهرامی؛ علی دلاور؛ فاطمه رسولی خورشیدی