نویسنده = سمیه بخشی پریخانی
تأثیر عامل حدس بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه اول

دوره 6، شماره 21، شهریور 1396، صفحه 50-63

سمیه بخشی پریخانی؛ صادق حامدی نسب