نویسنده = خدیجه ابوالمعالی
تعداد مقالات: 3
1. رواسازی و اعتباریابی نسخه ایرانی مقیاس پردازش اطلاعات هیجانی در دانشجویان

دوره 8، شماره 31، زمستان 1398، صفحه 79-90

مرضیه غلامی؛ خدیجه ابوالمعالی


2. رواسازی و پایاسازی پرسشنامۀ منطقی- تجربی (REI)

دوره 8، شماره 29، تابستان 1398، صفحه 7-29

سیما صفوی پور؛ خدیجه ابوالمعالی