نویسنده = فرهاد جمهری
اثربخشی معنویت درمانی بر تعدیل باورهای فراشناخت فرزندان جانبازان PTSD

دوره 9، شماره 35، اسفند 1399

بهزاد علی گوهری؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ فریبرز درتاج؛ فرهاد جمهری


ساخت، استانداردسازی و هنجاریابی پرسشنامۀ باجگیری عاطفی

دوره 8، شماره 29، شهریور 1398، صفحه 63-81

سپیده رحمت؛ شیدا سوداگر؛ فرهاد جمهری


تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه ادراک پیری در سالمندان ایرانی

دوره 6، شماره 22، آذر 1396، صفحه 59-76

فریده حقی عسگرآبادی؛ آدیس کراسکیان موجباری؛ فرهاد جمهری