نویسنده = فرهاد جمهری
تعداد مقالات: 2
1. ساخت، استانداردسازی و هنجاریابی پرسشنامۀ باجگیری عاطفی

دوره 8، شماره 29، تابستان 1398، صفحه 63-81

سپیده رحمت؛ شیدا سوداگر؛ فرهاد جمهری


2. تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه ادراک پیری در سالمندان ایرانی

دوره 6، شماره 22، پاییز 1396، صفحه 59-76

فریده حقی عسگرآبادی؛ آدیس کراسکیان موجباری؛ فرهاد جمهری