نویسنده = نصرالله سجادی
استانداردسازی پرسشنامه موفقیت کاروان اعزامی ایران به المپیک

دوره 6، شماره 23، اسفند 1396، صفحه 27-44

کتایون کامکاری؛ نصرالله سجادی؛ مهرزاد حمیدی؛ مجید جلالی فراهانی