نویسنده = سیمین بشردوست
تدوین الگوی بخشش بر اساس باور به دنیای عادلانه /ناعادلانه با میانجیگر ی عواطف خودآگاه

دوره 10، شماره 38، آذر 1400، صفحه 20-31

طاهره جولانیان؛ هایده صابری؛ سیمین بشردوست


بررسی ویژگی های روان‌سنجی مقیاس خودآگاهی جنسی

دوره 7، شماره 27، اسفند 1397، صفحه 55-68

محبوبه نصیری؛ سیمین بشردوست