نویسنده = الهام پورافروز
ساخت و هنجاریابی روان‌سنجی پرسشنامه تحریک پذیری

دوره 8، شماره 32، خرداد 1399، صفحه 7-21

الهام پورافروز؛ سعید ستایشی؛ ایمان الله بیگدلی؛ میرمحسن پدرام