نویسنده = شهره شکرزاده
تعداد مقالات: 8
1. استانداردسازی نسخه دوم مقیاس‌های سنجش هوش رینولدز در ایران

دوره 8، شماره 31، زمستان 1398، صفحه 23-52

کامبیز کامکاری؛ شهره شکرزاده


2. ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس‌های رتبه‌بندی طیف اتیسم (ASRS) در کودکان با اختلال طیف اتیسم

دوره 8، شماره 30، پاییز 1398، صفحه 91-115

مریم اسماعیلی؛ شهره شکرزاده؛ کامبیز کامکاری


6. روایی تشخیصی فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه‌سوتا-2 (MMPI-2RF) در مردان زندانی

دوره 7، شماره 26، پاییز 1397، صفحه 123-143

کامبیز کامکاری؛ شهره شکرزاده؛ مژگان صادقی


8. ساختار عاملی نسخه دوم مقیاس‌های سنجش هوش رینولدز در دانش آموزان سمپاد

دوره 7، شماره 25، تابستان 1397، صفحه 101-115

سید علی هاشمی؛ کامبیز کامکاری؛ شهره شکرزاده