نویسنده = کامبیز کامکاری
ویژگی‌های روانسنجی نسخه سوم نظام سنجش رفتار کودکان (BASC-3) در دانش‌آموزان با اختلال یادگیری

دوره 10، شماره 37، شهریور 1400

شیدا ثنایی؛ شهره شکرزاده؛ کامبیز کامکاری


ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه‌ی دوم مقیاس‌های سنجش هوشی رینولدز در دانش آموزان تیزهوش

دوره 9، شماره 33، شهریور 1399، صفحه 7-29

لیدا تبیانی نیان؛ کامبیز کامکاری؛ مسعود غلامعلی لواسانی


استانداردسازی نسخه دوم مقیاس‌های سنجش هوش رینولدز در دانش‌آموزان پیش‌دبستان

دوره 8، شماره 32، خرداد 1399، صفحه 43-63

زهرا ملکی؛ کامبیز کامکاری؛ سوزان امامی پور


ویژگی‌های روانسنجی فرم والد نسخه سوم نظام غربالگری هیجانی و رفتاری (-3BASC) در کودکان با اختلال رفتاری

دوره 8، شماره 32، خرداد 1399، صفحه 141-166

افسانه پورکرم سیدگان؛ شهره شکرزاده؛ کامبیز کامکاری


استانداردسازی نسخه دوم مقیاس‌های سنجش هوش رینولدز در ایران

دوره 8، شماره 31، اسفند 1398، صفحه 23-52

کامبیز کامکاری؛ شهره شکرزاده


ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس‌های رتبه‌بندی طیف اتیسم (ASRS) در کودکان با اختلال طیف اتیسم

دوره 8، شماره 30، آذر 1398، صفحه 91-115

مریم اسماعیلی؛ شهره شکرزاده؛ کامبیز کامکاری


روایی تشخیصی فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه‌سوتا-2 (MMPI-2RF) در مردان زندانی

دوره 7، شماره 26، آذر 1397، صفحه 123-143

کامبیز کامکاری؛ شهره شکرزاده؛ مژگان صادقی


ساختار عاملی نسخه دوم مقیاس‌های سنجش هوش رینولدز در دانش آموزان سمپاد

دوره 7، شماره 25، شهریور 1397، صفحه 101-115

سید علی هاشمی؛ کامبیز کامکاری؛ شهره شکرزاده