نویسنده = افسانه قنبری پناه
تعداد مقالات: 2
1. ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان

دوره 4، شماره 14، پاییز 1394، صفحه 1-11

لیلا پازوکی؛ رویا کوچک انتظار؛ افسانه قنبری پناه