نویسنده = نسترن شریفی
ساخت و هنجاریابی آزمون تشخیص توانایی شناختی کودکان

دوره 6، شماره 22، آذر 1396، صفحه 7-18

مرضیه غلامی توران پشتی غلامی توران پشتی؛ علی دلاور؛ حسن پاشا شریفی؛ نسترن شریفی


ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامة رضایت شغلی مینه‌سوتا (MSQ)

دوره 4، شماره 15، اسفند 1394، صفحه 1-10

نسترن شریفی؛ لیلا نجار