نویسنده = طاهره جولانیان
تدوین الگوی بخشش بر اساس باور به دنیای عادلانه /ناعادلانه با میانجیگر ی عواطف خودآگاه

دوره 10، شماره 38، آذر 1400، صفحه 20-31

طاهره جولانیان؛ هایده صابری؛ سیمین بشردوست


سنجش نقش واسطه‌ای مشکلات بین فردی در رابطه بین کمال‌گرایی و افسردگی

دوره 4، شماره 15، اسفند 1394، صفحه 1-10

مجید ضرغام حاجبی؛ طاهره جولانیان؛ الهام منطقیان