نویسنده = ناهید حمل دار
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه انگیزه درونی (IMI )

دوره 8، شماره 30، آذر 1398، صفحه 29-44

ناهید حمل دار؛ مسعود گرامی پور؛ بیوک تاجری


هنجاریابی پرسشنامه انگیزه درونی مطالعه آزاد

دوره 5، شماره 17، شهریور 1395، صفحه 97-120

ناهید حمل دار؛ مسعود گرامی پور