کلیدواژه‌ها = هنجاریابی
تعداد مقالات: 14
1. بررسی ویژگی‏های روان‏سنجی پرسش‏نامه بالینی نوجوانان میلون(MACI)

دوره 8، شماره 32، بهار 1399، صفحه 81-106

کیقباد منصوری؛ محسن جدیدی؛ مالک میرهاشمی


2. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه انگیزه درونی (IMI )

دوره 8، شماره 30، پاییز 1398، صفحه 29-44

ناهید حمل دار؛ مسعود گرامی پور؛ بیوک تاجری


3. ساخت، استانداردسازی و هنجاریابی پرسشنامۀ باجگیری عاطفی

دوره 8، شماره 29، تابستان 1398، صفحه 63-81

سپیده رحمت؛ شیدا سوداگر؛ فرهاد جمهری


6. بررسی ویژگی های روان‌سنجی مقیاس رفتارهای انحرافی نوجوانان 12 تا 18 سال شهر تهران

دوره 7، شماره 27، زمستان 1397، صفحه 69-84

معصومه حافظ‌ امینی؛ هادی فرهادی


7. بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس جو یادگیری ادراک شده (LCQ)

دوره 7، شماره 26، پاییز 1397، صفحه 25-33

مریم متقیان؛ مالک میرهاشمی؛ حسن پاشا شریفی


8. ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه کیفیت زندگی خانواده (FQOL) بر اساس نظریه سؤال- پاسخ(IRT)

دوره 7، شماره 25، تابستان 1397، صفحه 23-37

ابوالفضل قدمی؛ سرورالسادات سیاح؛ فاطمه آزادی


10. ساخت و هنجاریابی آزمون تشخیص توانایی شناختی کودکان

دوره 6، شماره 22، پاییز 1396، صفحه 7-18

مرضیه غلامی توران پشتی غلامی توران پشتی؛ علی دلاور؛ حسن پاشا شریفی؛ نسترن شریفی


11. هنجاریابی آزمون رضایتمندی از ازدواج

دوره 6، شماره 21، تابستان 1396، صفحه 116-135

علی اکبر صلاحی


12. اعتباریابی مقیاس تجارب تجزیه‌ای نوجوانان در جامعه ایران

دوره 5، شماره 18، پاییز 1395، صفحه 43-62

نیوشا علائیفردزری؛ آدیس کراسکیان