کلیدواژه‌ها = هنجاریابی
تعداد مقالات: 16
1. ساخت و هنجاریابی مقیاس سنجش میزان استفاده از اینترنت اشیاء در شرکت‌‌های تجهیزات پزشکی به روش نظریه داده بنیاد

دوره 9، شماره 36، بهار 1400

خاطره اسمعیلی رنجبر؛ نجلا حریری؛ مژده سلاجقه؛ فهیمه باب الحوائجی


2. هنجاریابی و کفایت شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامه‌ عزت‌نفس جنسی (SSC)

دوره 9، شماره 34، پاییز 1399، صفحه 25-38

مهدی دهستانی؛ لیلا ادب آوازه؛ مهدی رحمانی ملک آبادی؛ علی اصغر فرخزادیان


3. بررسی ویژگی‏های روان‏سنجی پرسش‏نامه بالینی نوجوانان میلون(MACI)

دوره 8، شماره 32، بهار 1399، صفحه 81-106

کیقباد منصوری؛ محسن جدیدی؛ مالک میرهاشمی


4. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه انگیزه درونی (IMI )

دوره 8، شماره 30، پاییز 1398، صفحه 29-44

ناهید حمل دار؛ مسعود گرامی پور؛ بیوک تاجری


5. ساخت، استانداردسازی و هنجاریابی پرسشنامۀ باجگیری عاطفی

دوره 8، شماره 29، تابستان 1398، صفحه 63-81

سپیده رحمت؛ شیدا سوداگر؛ فرهاد جمهری


8. بررسی ویژگی های روان‌سنجی مقیاس رفتارهای انحرافی نوجوانان 12 تا 18 سال شهر تهران

دوره 7، شماره 27، زمستان 1397، صفحه 69-84

معصومه حافظ‌ امینی؛ هادی فرهادی


9. بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس جو یادگیری ادراک شده (LCQ)

دوره 7، شماره 26، پاییز 1397، صفحه 25-33

مریم متقیان؛ مالک میرهاشمی؛ حسن پاشا شریفی


10. ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه کیفیت زندگی خانواده (FQOL) بر اساس نظریه سؤال- پاسخ(IRT)

دوره 7، شماره 25، تابستان 1397، صفحه 23-37

ابوالفضل قدمی؛ سرورالسادات سیاح؛ فاطمه آزادی


11. ساخت و هنجاریابی آزمون تشخیص توانایی شناختی کودکان

دوره 6، شماره 22، پاییز 1396، صفحه 7-18

مرضیه غلامی توران پشتی غلامی توران پشتی؛ علی دلاور؛ حسن پاشا شریفی؛ نسترن شریفی


13. هنجاریابی آزمون رضایتمندی از ازدواج

دوره 6، شماره 21، تابستان 1396، صفحه 116-135

علی اکبر صلاحی


14. اعتباریابی مقیاس تجارب تجزیه‌ای نوجوانان در جامعه ایران

دوره 5، شماره 18، پاییز 1395، صفحه 43-62

نیوشا علائیفردزری؛ آدیس کراسکیان