کلیدواژه‌ها = روابط خانوادگی (IFR)
ویژگی‌های روان‌سنجی شاخص روابط خانوادگی (IFR) در دانش‌آموزان

دوره 4، شماره 16، خرداد 1395، صفحه 1-17

فرشته ترکاشوند؛ آدیس کراسکیان موجمباری