کلیدواژه‌ها = نوجوان
بررسی ویژگی‏های روان‏سنجی پرسش‏نامه بالینی نوجوانان میلون(MACI)

دوره 8، شماره 32، خرداد 1399، صفحه 81-106

کیقباد منصوری؛ محسن جدیدی؛ مالک میرهاشمی


بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس راهبردهای مقابله‌ای نوجوانان

دوره 8، شماره 30، آذر 1398، صفحه 117-134

سوسن سهامی؛ مجید سامی؛ عنایت اله حسین زئی