کلیدواژه‌ها = کلید واژه‌ها: توانمندی روان‌شناختی
تعداد مقالات: 1
1. کشف ابعاد توانمندی روان‌شناختی: ساخت و اعتبار‌سنجی یک مقیاس با روش ترکیبی

دوره 4، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 1-16

مهرداد حاجی حسنی؛ فاطمه حاجی حسنی