کلیدواژه‌ها = خود پنداره
تعداد مقالات: 2
1. اعتبار و روایی و ساختار عاملی پرسشنامه خودپنداره- خدا پنداره برای مداخله‌های معنوی

دوره 9، شماره 33، تابستان 1399، صفحه 45-63

مسعود جان بزرگی؛ آسا سرآبادانی تفرشی


2. کشف ابعاد توانمندی روان‌شناختی: ساخت و اعتبار‌سنجی یک مقیاس با روش ترکیبی

دوره 4، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 1-16

مهرداد حاجی حسنی؛ فاطمه حاجی حسنی