کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: اعتبار
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی روان‌سنجی مقیاس اعتماد بیمار نسبت به پرستار

دوره 4، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 1-12

رقیه نوری‌پور لیاولی؛ مجتبی حبیبی؛ نیکزاد قنبری؛ علی حسین زاده اسکوئی