کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: ساخت و هنجاریابی
تعداد مقالات: 1
1. ساخت و هنجاریابی آزمون فرهنگ کار با توجه به مؤلفه‌های اساسی آن در کارکنان آموزش و پرورش شهر تهران

دوره 4، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 1-19

معصومه بهرامی؛ علی دلاور؛ فاطمه رسولی خورشیدی