کلیدواژه‌ها = کمال‌گرایی مثبت
سنجش نقش واسطه‌ای مشکلات بین فردی در رابطه بین کمال‌گرایی و افسردگی

دوره 4، شماره 15، اسفند 1394، صفحه 1-10

مجید ضرغام حاجبی؛ طاهره جولانیان؛ الهام منطقیان