کلیدواژه‌ها = تحلیل عامل تأییدی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس جو یادگیری ادراک شده (LCQ)

دوره 7، شماره 26، پاییز 1397، صفحه 25-33

مریم متقیان؛ مالک میرهاشمی؛ حسن پاشا شریفی


2. مشارکت فعّال در مدرسه: تعیین ساختار عاملی و اعتباریابی مقیاس

دوره 4، شماره 14، پاییز 1394، صفحه 1-16

محمد حسین خانی؛ عنایت‌ اله زمانپور؛ سیده‏ خدیجه مرادیانی‏دیزه ‏رود