کلیدواژه‌ها = نوجوانان
پرخاشگری سایبری در نوجوانان: یک مطالعه روانسنجی

دوره 10، شماره 40، خرداد 1401، صفحه 37-49

اصغر مینائی؛ بهروز کاظمی دانا


ساخت و بررسی ویژگی‏های روانسنجی پرسشنامه خودکنترلی استفاده از اینترنت در نوجوانان

دوره 9، شماره 36، خرداد 1400، صفحه 7-19

جلیل فتح آبادی؛ سالومه تک تهرانی؛ علی اکبر ارجمندنیا؛ سعید صادقی


بررسی خصوصیات روان سنجی پرسشنامه خواب آلودگی ایپورث درنوجوانان

دوره 8، شماره 31، اسفند 1398، صفحه 91-108

سامان احمدی؛ آزیتا چهری؛ نسترن گلدسته