کلیدواژه‌ها = افسردگی
ساخت و هنجاریابی روان‌سنجی پرسشنامه تحریک پذیری

دوره 8، شماره 32، خرداد 1399، صفحه 7-21

الهام پورافروز؛ سعید ستایشی؛ ایمان الله بیگدلی؛ میرمحسن پدرام


سنجش رابطۀ بین ذهن‌آگاهی با افسردگی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان

دوره 5، شماره 17، شهریور 1395، صفحه 55-68

نازنین آهنگری؛ بهروز بیرشک؛ احمد عاشوری