کلیدواژه‌ها = کودکان
بررسی ویژگی‌های روان سنجی پرسشنامه دین‌داری و معنویت کودکان هرناندز (RaSSY)

دوره 9، شماره 34، آذر 1399، صفحه 133-144

شهناز نوحی؛ مسعود جان بزرگی؛ ملکه ناصری فدافن


ویژگی‌های روانسنجی فرم والد نسخه سوم نظام غربالگری هیجانی و رفتاری (-3BASC) در کودکان با اختلال رفتاری

دوره 8، شماره 32، خرداد 1399، صفحه 141-166

افسانه پورکرم سیدگان؛ شهره شکرزاده؛ کامبیز کامکاری


ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس‌های رتبه‌بندی طیف اتیسم (ASRS) در کودکان با اختلال طیف اتیسم

دوره 8، شماره 30، آذر 1398، صفحه 91-115

مریم اسماعیلی؛ شهره شکرزاده؛ کامبیز کامکاری