کلیدواژه‌ها = اختلال یادگیری
ویژگی‌های روانسنجی نسخه سوم نظام سنجش رفتار کودکان (BASC-3) در دانش‌آموزان با اختلال یادگیری

دوره 10، شماره 37، شهریور 1400

شیدا ثنایی؛ شهره شکرزاده؛ کامبیز کامکاری