کلیدواژه‌ها = ویژگی‌های روان‌سنجی
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی و ساختار عاملی نسخه کوتاه فارسی مقیاس دشواری در تنظیم هیجان

دوره 9، شماره 35، اسفند 1399، صفحه 69-84

هاشم جبرائیلی؛ علیرضا مرادی؛ مجتبی حبیبی


ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه‌ی دوم مقیاس‌های سنجش هوشی رینولدز در دانش آموزان تیزهوش

دوره 9، شماره 33، شهریور 1399، صفحه 7-29

لیدا تبیانی نیان؛ کامبیز کامکاری؛ مسعود غلامعلی لواسانی


ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس‌های رتبه‌بندی طیف اتیسم (ASRS) در کودکان با اختلال طیف اتیسم

دوره 8، شماره 30، آذر 1398، صفحه 91-115

مریم اسماعیلی؛ شهره شکرزاده؛ کامبیز کامکاری


استاندارد سازی پرسشنامه ابعاد آسیب شناسی شخصیت(DAPP-BQ) در کارکنان مراجع قضایی تهران

دوره 7، شماره 25، شهریور 1397، صفحه 59-81

حسین شعبانی؛ فاطمه بیت‌اله اله‌کبر؛ نرگس بهشتی