کلیدواژه‌ها = ویژگی های روانسنجی
ویژگی‌های روانسنجی آزمون کلورادو (CLDQ) در هنرجویان هنرستان های پسرانه شهر رودهن در سال تحصیلی 98-97

دوره 10، شماره 40، خرداد 1401

قدیر قدیری علمداری؛ حسین بیگدلی؛ رضا حسین پور


ویژگی های روان سنجی عزت نفس روزنبرگ

دوره 10، شماره 40، خرداد 1401

فاطمه ضیایی؛ حوریه قنبری


بررسی ویژگی های روانسنجی سیاهه فرسودگی تحصیلی مسلش در دانش آموزان دوره متوسطه دوم ایران

دوره 9، شماره 36، خرداد 1400

مصطفی جنت فریدونی؛ طیبه شریفی؛ محمد نیکخواه؛ جواد خلعتبری


ویژگی های روان‌سنجی مقیاس عادت های مطالعه در دانش آموزان دختر

دوره 8، شماره 29، شهریور 1398، صفحه 83-105

اعظم توکلی؛ افسانه قنبری پناه؛ مهدی قربانخانی؛ محمود زیوری