کلیدواژه‌ها = بهزیستی
اثربخشی آموزش سرسختی روان‌شناسی بر بهزیستی روان‌شناختی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

دوره 7، شماره 27، اسفند 1397، صفحه 43-54

محمد عیسی یزدانی عبدالملکی؛ ناصر صبحی قراملکی؛ سعید ملیحی الذاکرینی