کلیدواژه‌ها = نسخه دوم مقیاس‌های سنجش هوش رینولدز
استانداردسازی نسخه دوم مقیاس‌های سنجش هوش رینولدز در ایران

دوره 8، شماره 31، اسفند 1398، صفحه 23-52

کامبیز کامکاری؛ شهره شکرزاده


ساختار عاملی نسخه دوم مقیاس‌های سنجش هوش رینولدز در دانش آموزان سمپاد

دوره 7، شماره 25، شهریور 1397، صفحه 101-115

سید علی هاشمی؛ کامبیز کامکاری؛ شهره شکرزاده