کلیدواژه‌ها = ویژگی‌های شخصیت
ویژگی های روان‌سنجی فرم کوتاه سیاهه ویژگی‌های شخصیت

دوره 7، شماره 26، آذر 1397، صفحه 49-65

بهناز عبایی؛ نسرین باقری؛ مهرداد ثابت