کلیدواژه‌ها = استانداردسازی
استانداردسازی نسخه دوم مقیاس‌های سنجش هوش رینولدز در دانش‌آموزان پیش‌دبستان

دوره 8، شماره 32، خرداد 1399، صفحه 43-63

زهرا ملکی؛ کامبیز کامکاری؛ سوزان امامی پور


استانداردسازی نسخه دوم مقیاس‌های سنجش هوش رینولدز در ایران

دوره 8، شماره 31، اسفند 1398، صفحه 23-52

کامبیز کامکاری؛ شهره شکرزاده


ساخت، استانداردسازی و هنجاریابی پرسشنامۀ باجگیری عاطفی

دوره 8، شماره 29، شهریور 1398، صفحه 63-81

سپیده رحمت؛ شیدا سوداگر؛ فرهاد جمهری