کلیدواژه‌ها = کاهش وزن
نقش میانجی‌گر تنظیم هیجان در رابطه بین خودکارآمدی، پریشانی روان‌شناختی با کاهش وزن

دوره 8، شماره 29، شهریور 1398، صفحه 143-160

شیرین انصاری مقدم؛ حمید پورشریفی؛ محمدرضا صیرفی؛ مجید ولی زاده