کلیدواژه‌ها = پایایی
ویژگی‌های روانسنجی آزمون کلورادو (CLDQ) در هنرجویان هنرستان های پسرانه شهر رودهن در سال تحصیلی 98-97

دوره 10، شماره 40، خرداد 1401

قدیر قدیری علمداری؛ حسین بیگدلی؛ رضا حسین پور


بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس فرسودگی شغلی در داوران فوتبال

دوره 10، شماره 39، اسفند 1400

حمیدرضا شمس راوندی؛ حسن پاشا شریفی؛ حمزه گنجی


ابزارسازی برای سنجش عوامل موثر بر کنترل اجتماعی حریم شکنی های فرهنگی سایبری در میان کاربران رسانه های اجتماعی

دوره 10، شماره 39، اسفند 1400

شلاله معراجی اسکوئی؛ کامران محمدخانی؛ علی دلاور؛ علی اکبر فرهنگی


ساخت و هنجاریابی اولیه مقیاس میل به رفتارهای پر خطر در میان نوجوانان دختر

دوره 10، شماره 38، آذر 1400

فاطمه پاکی؛ زهرا یوسفی،؛ محسن گل پرور


ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس خودکارآمدی ریاضی در دانش آموزان ابتدایی

دوره 10، شماره 37، شهریور 1400

مهدی حسنی؛ رضا دستجردی؛ محمدرضا اسدی یونسی؛ مجید پاکدامن


بررسی پایایی و روایی مقیاس بهزیستی روان شناختی کودکان (PWB-c)

دوره 9، شماره 35، اسفند 1399

ماندانا سپنتا؛ احمد عابدی


ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی سنجه‌ی چندوجهی اهمال‌کاری تحصیلی (MMAP) در نمونه‌ای از دانشجویان

دوره 8، شماره 31، اسفند 1398، صفحه 53-77

سهیلا صمدی؛ سید ولی الله موسوی؛ سجاد رضایی؛ بهمن اکبری


بررسی خصوصیات روان سنجی پرسشنامه خواب آلودگی ایپورث درنوجوانان

دوره 8، شماره 31، اسفند 1398، صفحه 91-108

سامان احمدی؛ آزیتا چهری؛ نسترن گلدسته


ساخت و اعتباریابی مقیاس صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان

دوره 7، شماره 28، خرداد 1398، صفحه 73-93

منوچهر کلهر؛ محمدرضا کرمی پور؛ مسعود اسدی


بررسی ویژگی های روان‌سنجی مقیاس خودآگاهی جنسی

دوره 7، شماره 27، اسفند 1397، صفحه 55-68

محبوبه نصیری؛ سیمین بشردوست


ویژگی های روان‌سنجی فرم کوتاه سیاهه ویژگی‌های شخصیت

دوره 7، شماره 26، آذر 1397، صفحه 49-65

بهناز عبایی؛ نسرین باقری؛ مهرداد ثابت


ویژگی‎های روان‌سنجی مقیاس میزوفونیای آمستردام

دوره 7، شماره 26، آذر 1397، صفحه 67-86

احمد به پژوه؛ زهرا کماسی


بررسی پایایی و روایی پرسشنامه سرسختی در دانش‌آموزان

دوره 7، شماره 25، شهریور 1397، صفحه 117-132

فوزیه الهام پور؛ حمزه گنجی


ویژگی های روان سنجی مقیاس باورهای خودکارآمدی تحصیلی پنتریچ و دی گروت

دوره 5، شماره 20، فروردین 1396، صفحه 145-175

علی محمد رضایی؛ حسین سیری؛ فهیمه رشیدی


بررسی ساختار عاملی و اعتباریابی مقیاس فراشناخت

دوره 5، شماره 17، شهریور 1395، صفحه 45-54

فاطمه رسولی خورشیدی؛ معصومه بهرامی؛ نرگس سادات حسینی


روایی و پایایی پرسشنامه سواد رایانه‌ای و مقایسه آن در دانشجویان مجازی و غیر مجازی

دوره 4، شماره 16، خرداد 1395، صفحه 1-17

لیلا باقر پور؛ خدیجه ابوالمعالی؛ علی اکبر سیف


بررسی ساختار عاملی و اعتباریابی پرسشنامه خود متمایزسازی دریک و مورداک(فرم کوتاه)

دوره 4، شماره 16، خرداد 1395، صفحه 1-10

محسن رسولی؛ محمد حسین آسوده؛ فرزانه تمرچی؛ زهرا حسینی