کلیدواژه‌ها = پایایی
تعداد مقالات: 17
1. ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی سنجه‌ی چندوجهی اهمال‌کاری تحصیلی (MMAP) در نمونه‌ای از دانشجویان

دوره 8، شماره 31، زمستان 1398، صفحه 53-77

سهیلا صمدی؛ سید ولی الله موسوی؛ سجاد رضایی؛ بهمن اکبری


2. بررسی خصوصیات روان سنجی پرسشنامه خواب آلودگی ایپورث درنوجوانان

دوره 8، شماره 31، زمستان 1398، صفحه 91-108

سامان احمدی؛ آزیتا چهری؛ نسترن گلدسته


3. رواسازی و اعتباریابی نسخه ایرانی مقیاس پردازش اطلاعات هیجانی در دانشجویان

دوره 8، شماره 31، زمستان 1398، صفحه 79-90

مرضیه غلامی؛ خدیجه ابوالمعالی


6. ساخت و اعتباریابی مقیاس صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان

دوره 7، شماره 28، بهار 1398، صفحه 73-93

منوچهر کلهر؛ محمدرضا کرمی پور؛ مسعود اسدی


7. بررسی ویژگی های روان‌سنجی مقیاس خودآگاهی جنسی

دوره 7، شماره 27، زمستان 1397، صفحه 55-68

محبوبه نصیری؛ سیمین بشردوست


8. ویژگی های روان‌سنجی فرم کوتاه سیاهه ویژگی‌های شخصیت

دوره 7، شماره 26، پاییز 1397، صفحه 49-65

بهناز عبایی؛ نسرین باقری؛ مهرداد ثابت


9. ویژگی‎های روان‌سنجی مقیاس میزوفونیای آمستردام

دوره 7، شماره 26، پاییز 1397، صفحه 67-86

احمد به پژوه؛ زهرا کماسی


10. بررسی پایایی و روایی پرسشنامه سرسختی در دانش‌آموزان

دوره 7، شماره 25، تابستان 1397، صفحه 117-132

فوزیه الهام پور؛ حمزه گنجی


11. ویژگی های روان سنجی مقیاس باورهای خودکارآمدی تحصیلی پنتریچ و دی گروت

دوره 5، شماره 20، بهار 1396، صفحه 145-175

علی محمد رضایی؛ حسین سیری؛ فهیمه رشیدی


13. عامل‌یابی و پایاسازی پرسشنامه رضایت از حمایت اجتماعی ریبیرو در مادران

دوره 5، شماره 18، پاییز 1395، صفحه 7-27

خدیجه ابوالمعالی؛ فاطمه فقهی


14. بررسی ساختار عاملی و اعتباریابی مقیاس فراشناخت

دوره 5، شماره 17، تابستان 1395، صفحه 45-54

فاطمه رسولی خورشیدی؛ معصومه بهرامی؛ نرگس سادات حسینی


15. بررسی ساختار عاملی و اعتباریابی پرسشنامه خود متمایزسازی دریک و مورداک(فرم کوتاه)

دوره 4، شماره 16، بهار 1395، صفحه 1-10

محسن رسولی؛ محمد حسین آسوده؛ فرزانه تمرچی؛ زهرا حسینی


16. روایی و پایایی پرسشنامه سواد رایانه‌ای و مقایسه آن در دانشجویان مجازی و غیر مجازی

دوره 4، شماره 16، بهار 1395، صفحه 1-17

لیلا باقر پور؛ خدیجه ابوالمعالی؛ علی اکبر سیف