کلیدواژه‌ها = اعتباریابی
تعداد مقالات: 8
2. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه تمایل به مشارکت اجتماعی

دوره 9، شماره 34، پاییز 1399، صفحه 7-24

آرنوش درستکار؛ هائیده صابری؛ نسرین باقری


4. فرم کوتاه مقیاس شناور بودن: تعیین ساختار عاملی و اعتبار‌یابی مقیاس

دوره 8، شماره 31، زمستان 1398، صفحه 109-126

فاطمه هاتف نیا؛ فریبرز درتاج؛ احمد علی پور؛ نورعلی فرخی


5. ساخت و بررسی ویژگی‌های روان ‌سنجی پرسشنامه ریسک‌پذیری در ازدواج

دوره 8، شماره 30، پاییز 1398، صفحه 77-90

حسین کاویان فر؛ منیره کردلو؛ معصومه بهرامی


6. بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی پرسشنامه هوش فرهنگی در جامعه ورزشی ایران

دوره 8، شماره 29، تابستان 1398، صفحه 107-122

محمدجواد افشاریان؛ عبدالرضا امیرتاش؛ محمدرضا اسماعیلی