کلیدواژه‌ها = روان‌شناسی رفتار فریبکاری تحصیلی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل روان‌سنجی نسخة فارسی مقیاس فریبکاری تحصیلی در دانشجویان

دوره 8، شماره 30، پاییز 1398، صفحه 61-76

امید شکری؛ سمانه عباس زاده