کلیدواژه‌ها = اعتبار
پرخاشگری سایبری در نوجوانان: یک مطالعه روانسنجی

دوره 10، شماره 40، خرداد 1401، صفحه 37-49

اصغر مینائی؛ بهروز کاظمی دانا


(BCSS) تعیین ویژگی های روانسنجی مقیاس کوتاه طرحواره های بنیادین

دوره 10، شماره 37، شهریور 1400

زهرا حسین پور؛ آدیس کراسکیان موجمباری


ویژگی‌های روان سنجی مقیاس کوتاه خودکارآمدی معلم

دوره 9، شماره 33، شهریور 1399، صفحه 79-92

سمیه سالاری؛ سیاوش طالع پسند


طراحی، اعتبار و روایی سنجی پرسشنامه احساسات در دانشجویان

دوره 8، شماره 32، خرداد 1399، صفحه 125-140

نسرین شادمان فر؛ داود معنوی پور؛ مجتبی صداقتی فرد


بررسی خصوصیات روان سنجی پرسشنامه خواب آلودگی ایپورث درنوجوانان

دوره 8، شماره 31، اسفند 1398، صفحه 91-108

سامان احمدی؛ آزیتا چهری؛ نسترن گلدسته


بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس راهبردهای مقابله‌ای نوجوانان

دوره 8، شماره 30، آذر 1398، صفحه 117-134

سوسن سهامی؛ مجید سامی؛ عنایت اله حسین زئی


هنجاریابی آزمون رضایتمندی از ازدواج

دوره 6، شماره 21، شهریور 1396، صفحه 116-135

علی اکبر صلاحی


بررسی ساختار، روایی عاملی و اعتبار ابزار کیفیت تدریس در علوم رفتاری

دوره 5، شماره 20، فروردین 1396، صفحه 103-125

احمد رضایی؛ مسعود گرامی پور


ویژگی های روان سنجی مقیاس باورهای خودکارآمدی تحصیلی پنتریچ و دی گروت

دوره 5، شماره 20، فروردین 1396، صفحه 145-175

علی محمد رضایی؛ حسین سیری؛ فهیمه رشیدی


اعتباریابی مقیاس تجارب تجزیه‌ای نوجوانان در جامعه ایران

دوره 5، شماره 18، آذر 1395، صفحه 43-62

نیوشا علائیفردزری؛ آدیس کراسکیان


بررسی مقدماتی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه بنیان‌های اخلاقی (30MFQ)

دوره 5، شماره 18، آذر 1395، صفحه 99-115

سید جواد سیفی قوزلو؛ علی رضائی شریف؛ مرضیه سادات آل‌یاسین؛ سارا تیرگر


ساخت و اعتباریابی مقیاس مسئولیت‌پذیری بزرگسالان با تأکید بر تئوری انتخاب گلاسر

دوره 5، شماره 17، شهریور 1395، صفحه 7-23

منیره کردلو؛ حسین کاویان فر؛ معصومه بهرامی


ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامة رضایت شغلی مینه‌سوتا (MSQ)

دوره 4، شماره 15، اسفند 1394، صفحه 1-10

نسترن شریفی؛ لیلا نجار