کلیدواژه‌ها = پردازش هیجانی
تعداد مقالات: 1
1. رواسازی و اعتباریابی نسخه ایرانی مقیاس پردازش اطلاعات هیجانی در دانشجویان

دوره 8، شماره 31، زمستان 1398، صفحه 79-90

مرضیه غلامی؛ خدیجه ابوالمعالی