کلیدواژه‌ها = خودکارآمدی
ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس خودکارآمدی ریاضی در دانش آموزان ابتدایی

دوره 10، شماره 37، شهریور 1400

مهدی حسنی؛ رضا دستجردی؛ محمدرضا اسدی یونسی؛ مجید پاکدامن


ویژگی‌های روان سنجی مقیاس کوتاه خودکارآمدی معلم

دوره 9، شماره 33، شهریور 1399، صفحه 79-92

سمیه سالاری؛ سیاوش طالع پسند


نقش میانجی‌گر تنظیم هیجان در رابطه بین خودکارآمدی، پریشانی روان‌شناختی با کاهش وزن

دوره 8، شماره 29، شهریور 1398، صفحه 143-160

شیرین انصاری مقدم؛ حمید پورشریفی؛ محمدرضا صیرفی؛ مجید ولی زاده