ویژگی‌های روان‌سنجی شاخص روابط خانوادگی (IFR) در دانش‌آموزان

دوره 4، شماره 16، خرداد 1395، صفحه 1-17

فرشته ترکاشوند؛ آدیس کراسکیان موجمباری


ویژگی روان‌سنجی مقیاس اعتماد بیمار نسبت به پرستار

دوره 4، شماره 15، اسفند 1394، صفحه 1-12

رقیه نوری‌پور لیاولی؛ مجتبی حبیبی؛ نیکزاد قنبری؛ علی حسین زاده اسکوئی


سنجش رضایت زناشویی بر اساس تاب‌آوری و تمایزیافتگی خود

دوره 4، شماره 13، شهریور 1394، صفحه 1-11

آیدا عبادپور؛ سوسن صابر


ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه کیفیت زندگی خانواده (FQOL) بر اساس نظریه سؤال- پاسخ(IRT)

دوره 7، شماره 25، شهریور 1397، صفحه 23-37

ابوالفضل قدمی؛ سرورالسادات سیاح؛ فاطمه آزادی


استانداردسازی نسخه دوم مقیاس‌های سنجش هوش رینولدز در ایران

دوره 8، شماره 31، اسفند 1398، صفحه 23-52

کامبیز کامکاری؛ شهره شکرزاده


بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس جو یادگیری ادراک شده (LCQ)

دوره 7، شماره 26، آذر 1397، صفحه 25-33

مریم متقیان؛ مالک میرهاشمی؛ حسن پاشا شریفی


هنجاریابی و کفایت شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامه‌ عزت‌نفس جنسی (SSC)

دوره 9، شماره 34، آذر 1399، صفحه 25-38

مهدی دهستانی؛ لیلا ادب آوازه؛ مهدی رحمانی ملک آبادی؛ علی اصغر فرخزادیان


استانداردسازی پرسشنامه موفقیت کاروان اعزامی ایران به المپیک

دوره 6، شماره 23، اسفند 1396، صفحه 27-44

کتایون کامکاری؛ نصرالله سجادی؛ مهرزاد حمیدی؛ مجید جلالی فراهانی


اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار گروهی بر سبکهای دلبستگی و رضایت زناشویی

دوره 6، شماره 21، شهریور 1396، صفحه 29-40

زهرا میرزازاده؛ معصومه بهبودی


بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه انگیزه درونی (IMI )

دوره 8، شماره 30، آذر 1398، صفحه 29-44

ناهید حمل دار؛ مسعود گرامی پور؛ بیوک تاجری


شاخص های روانسنجی پرسشنامه بهزیستی مدرسه کونو، آلانن، لینتونن و ریمپلا 2002

دوره 10، شماره 38، آذر 1400، صفحه 33-45

فاطمه سلاطی؛ جواد کاوسیان؛ مهدی عرب زاده


ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس گرایش به خیانت زناشویی

دوره 6، شماره 24، خرداد 1397، صفحه 37-55

محراب بشیرپور؛ عبدالله شفیع آبادی؛ فریده دوکانه ای فرد


پرخاشگری سایبری در نوجوانان: یک مطالعه روانسنجی

دوره 10، شماره 40، خرداد 1401، صفحه 37-49

اصغر مینائی؛ بهروز کاظمی دانا


اعتباریابی مقیاس تجارب تجزیه‌ای نوجوانان در جامعه ایران

دوره 5، شماره 18، آذر 1395، صفحه 43-62

نیوشا علائیفردزری؛ آدیس کراسکیان


بررسی ساختار عاملی و اعتباریابی مقیاس فراشناخت

دوره 5، شماره 17، شهریور 1395، صفحه 45-54

فاطمه رسولی خورشیدی؛ معصومه بهرامی؛ نرگس سادات حسینی