ویژگی‌های روانسجی مقیاس شناخت اجتماعی در بین دانش آموزان

دوره 10، شماره 39، اسفند 1400

معصومه پاشانجاتی؛ رضا نیک بخش؛ فریده شریفی فر


بررسی ساختار عاملی و اعتباریابی پرسشنامه خود متمایزسازی دریک و مورداک(فرم کوتاه)

دوره 4، شماره 16، خرداد 1395، صفحه 1-10

محسن رسولی؛ محمد حسین آسوده؛ فرزانه تمرچی؛ زهرا حسینی


مشارکت فعّال در مدرسه: تعیین ساختار عاملی و اعتباریابی مقیاس

دوره 4، شماره 14، آذر 1394، صفحه 1-16

محمد حسین خانی؛ عنایت‌ اله زمانپور؛ سیده‏ خدیجه مرادیانی‏دیزه ‏رود


سنجش اثربخشی پذیرش و تعهد درمانی بر سازگاری زناشویی همسران جانباز شهر تهران

دوره 4، شماره 13، شهریور 1394، صفحه 1-12

عصمت نصیری دشتکی؛ رضوان صالحی؛ مهناز تراب احمدی؛ مژگان نیکنام


بررسی ویژگی‌های روان سنجی مقیاس اهداف پیشرفت2×3: ساختار عاملی، پایایی و روایی

دوره 7، شماره 26، آذر 1397، صفحه 35-47

ثنا پناهی پور؛ مهدی عرب زاده؛ پروین کدیور


بررسی ساختار عاملی و اعتبار یابی مقیاس سرسختی ذهنی در دانش‌آموزان دبیرستان

دوره 9، شماره 34، آذر 1399، صفحه 39-56

بتول طامه؛ فریبرز درتاج؛ ابوطالب سعادتی شامیر؛ نورعلی فرخی


اثربخشی آموزش سرسختی روان‌شناسی بر بهزیستی روان‌شناختی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

دوره 7، شماره 27، اسفند 1397، صفحه 43-54

محمد عیسی یزدانی عبدالملکی؛ ناصر صبحی قراملکی؛ سعید ملیحی الذاکرینی


تأثیر عامل حدس بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه اول

دوره 6، شماره 21، شهریور 1396، صفحه 50-63

سمیه بخشی پریخانی؛ صادق حامدی نسب


ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی سنجه‌ی چندوجهی اهمال‌کاری تحصیلی (MMAP) در نمونه‌ای از دانشجویان

دوره 8، شماره 31، اسفند 1398، صفحه 53-77

سهیلا صمدی؛ سید ولی الله موسوی؛ سجاد رضایی؛ بهمن اکبری


سنجش رابطۀ بین ذهن‌آگاهی با افسردگی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان

دوره 5، شماره 17، شهریور 1395، صفحه 55-68

نازنین آهنگری؛ بهروز بیرشک؛ احمد عاشوری


تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه ادراک پیری در سالمندان ایرانی

دوره 6، شماره 22، آذر 1396، صفحه 59-76

فریده حقی عسگرآبادی؛ آدیس کراسکیان موجباری؛ فرهاد جمهری


بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی و ساختار عاملی نسخه کوتاه فارسی مقیاس دشواری در تنظیم هیجان

دوره 9، شماره 35، اسفند 1399، صفحه 69-84

هاشم جبرائیلی؛ علیرضا مرادی؛ مجتبی حبیبی


رواسازی مقیاس استعداد خیانت زناشویی

دوره 9، شماره 36، خرداد 1400

سولماز جوادی؛ علی زینالی


ویژگی‌های روانسنجی نسخه سوم نظام سنجش رفتار کودکان (BASC-3) در دانش‌آموزان با اختلال یادگیری

دوره 10، شماره 37، شهریور 1400

شیدا ثنایی؛ شهره شکرزاده؛ کامبیز کامکاری