ویژگی های روان سنجی عزت نفس روزنبرگ

دوره 10، شماره 40، خرداد 1401

فاطمه ضیایی؛ حوریه قنبری


سنجش نقش واسطه‌ای مشکلات بین فردی در رابطه بین کمال‌گرایی و افسردگی

دوره 4، شماره 15، اسفند 1394، صفحه 1-10

مجید ضرغام حاجبی؛ طاهره جولانیان؛ الهام منطقیان


ویژگی‎های روان‌سنجی مقیاس میزوفونیای آمستردام

دوره 7، شماره 26، آذر 1397، صفحه 67-86

احمد به پژوه؛ زهرا کماسی


ساخت و بررسی ویژگی‌های روان ‌سنجی پرسشنامه ریسک‌پذیری در ازدواج

دوره 8، شماره 30، آذر 1398، صفحه 77-90

حسین کاویان فر؛ منیره کردلو؛ معصومه بهرامی


ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه نگرش به تحصیل و آینده شغلی در بین دانشجویان

دوره 6، شماره 21، شهریور 1396، صفحه 83-115

هاجر تارویردی زاده؛ حسن پاشا شریفی؛ هائیده صابری


ویژگی های روان‌سنجی مقیاس عادت های مطالعه در دانش آموزان دختر

دوره 8، شماره 29، شهریور 1398، صفحه 83-105

اعظم توکلی؛ افسانه قنبری پناه؛ مهدی قربانخانی؛ محمود زیوری


بررسی خصوصیات روان سنجی پرسشنامه خواب آلودگی ایپورث درنوجوانان

دوره 8، شماره 31، اسفند 1398، صفحه 91-108

سامان احمدی؛ آزیتا چهری؛ نسترن گلدسته


هنجاریابی پرسشنامه انگیزه درونی مطالعه آزاد

دوره 5، شماره 17، شهریور 1395، صفحه 97-120

ناهید حمل دار؛ مسعود گرامی پور


بررسی مقدماتی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه بنیان‌های اخلاقی (30MFQ)

دوره 5، شماره 18، آذر 1395، صفحه 99-115

سید جواد سیفی قوزلو؛ علی رضائی شریف؛ مرضیه سادات آل‌یاسین؛ سارا تیرگر


شاخص‌های روانسنجی مقیاس اعتیاد به رسانه اجتماعی

دوره 9، شماره 35، اسفند 1399

عاطفه توحیدی؛ مهرناز آزادیکتا؛ مجید برزگر؛ صدیقه حیدری


ساخت و هنجاریابی اولیه مقیاس میل به رفتارهای پر خطر در میان نوجوانان دختر

دوره 10، شماره 38، آذر 1400

فاطمه پاکی؛ زهرا یوسفی،؛ محسن گل پرور