رابطه‌ی برنامه‌ درسی پنهان با خلاقیت دانشجویان دانشگاه پیام نور

دوره 8، شماره 31، اسفند 1398، صفحه 127-136

طاهر محبوبی؛ کمال محبوبی؛ هانیه بدیعی؛ خدیجه ندری؛ امیرمحمد خندان


بررسی پایایی و روایی مقیاس بهزیستی روان شناختی کودکان (PWB-c)

دوره 9، شماره 35، اسفند 1399

ماندانا سپنتا؛ احمد عابدی


تحلیل عامل تاییدی پرسشنامه فراشناخت کاربردی در ورزش های گروهی

دوره 6، شماره 22، آذر 1396، صفحه 79-92

رحمان اکبری؛ طیبه شریفی؛ شیرعلی خرامین؛ جمال عابدی


هنجاریابی مقدماتی هوش روحانی در دانشجویان

دوره 6، شماره 21، شهریور 1396، صفحه 90-101

حمیدرضا وطن خواه


روایی تشخیصی فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه‌سوتا-2 (MMPI-2RF) در مردان زندانی

دوره 7، شماره 26، آذر 1397، صفحه 123-143

کامبیز کامکاری؛ شهره شکرزاده؛ مژگان صادقی


بررسی ویژگی‌های روان سنجی پرسشنامه دین‌داری و معنویت کودکان هرناندز (RaSSY)

دوره 9، شماره 34، آذر 1399، صفحه 133-144

شهناز نوحی؛ مسعود جان بزرگی؛ ملکه ناصری فدافن


رابطة غیر مستقیم هویت اطلاعاتی، هویت هنجاری و هویت سردرگم- اجتنابی با سرمایة روان‌شناختی

دوره 6، شماره 24، خرداد 1397، صفحه 137-150

آرزو نجاتیان تنها؛ حمزه گنجی؛ رسول کردنوقابی


نقش میانجی‌گر تنظیم هیجان در رابطه بین خودکارآمدی، پریشانی روان‌شناختی با کاهش وزن

دوره 8، شماره 29، شهریور 1398، صفحه 143-160

شیرین انصاری مقدم؛ حمید پورشریفی؛ محمدرضا صیرفی؛ مجید ولی زاده


مشخصه‌های روان‌سنجی نسخة فارسی سیاهة شخصیت خودشیفته در زوجین ایرانی: ساختار عاملی، روایی و پایایی

دوره 7، شماره 28، خرداد 1398، صفحه 149-171

رضوان محمدشارونی؛ مرجان حسین زاده تقوایی؛ امید شکری؛ عصمت دانش؛ احمد برجعلی


ساخت و هنجاریابی روان‌سنجی پرسشنامه تحریک پذیری

دوره 8، شماره 32، خرداد 1399، صفحه 7-21

الهام پورافروز؛ سعید ستایشی؛ ایمان الله بیگدلی؛ میرمحسن پدرام


ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه‌ی دوم مقیاس‌های سنجش هوشی رینولدز در دانش آموزان تیزهوش

دوره 9، شماره 33، شهریور 1399، صفحه 7-29

لیدا تبیانی نیان؛ کامبیز کامکاری؛ مسعود غلامعلی لواسانی


استانداردسازی مقیاس شبکه‌های اجتماعی برای دست‌اندرکاران برنامه‌های ورزشی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 33، شهریور 1399، صفحه 31-43

حسین زکایی؛ سید حمید سجادی هزاوه؛ فرشاد تجاری؛ عبدالرضا امیرتاش