استانداردسازی نسخه دوم مقیاس‌های سنجش هوش رینولدز در دانش‌آموزان پیش‌دبستان

دوره 8، شماره 32، خرداد 1399، صفحه 43-63

زهرا ملکی؛ کامبیز کامکاری؛ سوزان امامی پور


اعتبار و روایی و ساختار عاملی پرسشنامه خودپنداره- خدا پنداره برای مداخله‌های معنوی

دوره 9، شماره 33، شهریور 1399، صفحه 45-63

مسعود جان بزرگی؛ آسا سرآبادانی تفرشی


ساخت و هنجاریابی مقیاس سبک‌های پرخاشگری ورزشی: ابزاری مبتنی بر نظریه شخصیت میلون

دوره 8، شماره 32، خرداد 1399، صفحه 65-80

سیدمحمدرضا علوی زاده؛ ناصر صبحی قراملکی؛ شهرام مامی؛ جهانشا محمدزاده؛ وحید احمدی


ویژگی‌های روان سنجی مقیاس کوتاه خودکارآمدی معلم

دوره 9، شماره 33، شهریور 1399، صفحه 79-92

سمیه سالاری؛ سیاوش طالع پسند


بررسی ویژگی‏های روان‏سنجی پرسش‏نامه بالینی نوجوانان میلون(MACI)

دوره 8، شماره 32، خرداد 1399، صفحه 81-106

کیقباد منصوری؛ محسن جدیدی؛ مالک میرهاشمی


بررسی روایی و اعتبار نسخه فارسی پرسشنامه خودکنترلی در دانشجویان

دوره 8، شماره 32، خرداد 1399، صفحه 107-123

منیز آزادمنش؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ اکبر محمدی


تاثیر کاربرد ارزشیابی میان‌دوره دانشجو از استاد در بهبود ارزشیابی پایان دوره آنان در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

دوره 9، شماره 33، شهریور 1399، صفحه 107-119

سیامک طهماسبی گرمتانی؛ زینب رازانی؛ رضا محمدبابایی؛ مهدی نصیری؛ اکبر بیگلریان؛ علیرضا کریم پور وظیفه خورانی


ارزیابی مشخصات روان‌سنجی آزمون بالینی چند محوری میلون – 3

دوره 9، شماره 33، شهریور 1399، صفحه 121-143

پیام سرابی؛ خیرالله صادقی


طراحی، اعتبار و روایی سنجی پرسشنامه احساسات در دانشجویان

دوره 8، شماره 32، خرداد 1399، صفحه 125-140

نسرین شادمان فر؛ داود معنوی پور؛ مجتبی صداقتی فرد


ویژگی‌های روانسنجی فرم والد نسخه سوم نظام غربالگری هیجانی و رفتاری (-3BASC) در کودکان با اختلال رفتاری

دوره 8، شماره 32، خرداد 1399، صفحه 141-166

افسانه پورکرم سیدگان؛ شهره شکرزاده؛ کامبیز کامکاری


ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس خودکارآمدی ریاضی در دانش آموزان ابتدایی

دوره 10، شماره 37، شهریور 1400

مهدی حسنی؛ رضا دستجردی؛ محمدرضا اسدی یونسی؛ مجید پاکدامن