بررسی اثربخشی اموزش راهبرهای شناختی و فراشناختی و روش مطالعه پس ختام در کاهش اضطراب امتحان دانش اموزان پسر مقطع دبیرستان شهر رودهن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهنnarges.shahri@yahoo.com

2 عضو هیا ت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

مقدمه
 یادگیری بنا بر تعریف کیمبل[1]، تغییر نسبتا پایدار در توان رفتاری (رفتار بالقوه) است که در نتیجه تمرین تقویت شده، رخ می دهد . همانطور که از تعریف فوق بر می آید وقوع یادگیری، معلول عوامل عمده و کلیدی است که عدم حضور هر کدام، مفهوم و ماهیت آن را تحت الشعاع قرار می دهد. در واقع می توان گفت که مثمر ثمر بودن فعالیت آموزشی معلم همان انتقال موفق آموزش است؛ مفهومی که رفتار گرایان آن را معادل انتقال یادگیری دانسته و نظریه پردازان شناختی از آن به انتقال اصول یاد می کنند ( سیف، 1382). امروزه روشها و راهکارهای بسیاری همچون راهبردهای شناختی و فراشناختی به جهت ارتقای سطح یادگیری و ابقای آن در یادگیرنده، توسط محققان و روانشناسان تربیتی، ارایه و تحت آزمایش قرار گرفته اند. راهبردهای شناختی، عمل یادگیری را تسهیل می کنند در حالی که راهبردهای فراشناختی، نظارت بر یادگیری را ایجاد کرده، سبب می شود که یادگیرنده بر فرایند یادگیری خود مسلط شده و آن را تحت کنترل خود درآورد. به این ترتیب نوعی نظم دهی یا به عبارتی خود تنظیمی در یادگیری به وجود می آید و در اینجاست که یادگیری خود تنظیم، تبدیل به یکی دیگر از مفاهیم مطرح و مهم حوزه یادگیری می شود.فراشناخت، دانش یا فرایندی شناختی است که در ارزیابی، بازبینی یا کنترل شناخت مشارکت داشته و عملکرد شناختی را تنظیم می کند. اکثر نظریه پردازان بین «دانش فراشناختی» به عنوان اطلاعاتی که افراد در مورد شناخت خود درباره عوامل و راهبردهای یادگیری مرتبط با تکلیف دارند و «تنظیم فراشناختی» که به انواع اعمال اجرایی نظیر توجه، بازبینی، برنامه ریزی و شناسایی خطاها در عملکرد اشاره دارد و بر فعالیت های شناختی اثر می گذارد، تفاوت می گذارند، باورهای فراشناختی نقش برجسته ای در هدایت رفتار دارند (ولز[2]، 2000). این باورها با اضطراب امتحان، تنش، نگرانی، تفکر4-Kimble


[2] - Wells

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review the effectiveness of cognitive and metacognitive strategies and SQ4R Methods in reducing test anxiety, increase self-efficacy and academic achievement in high school students

نویسندگان [English]

  • Narges Shahri 1
  • Shahram Vaziri 2
  • Farah Lotfi 3
چکیده [English]

Abstract
Anxiety as part of every human life one of these areas is tested and evaluated. In reviewing the various common types of anxiety that affects 10 to 30 percent of student. The present studyReview the effectiveness of cognitive and metacognitive strategies and SQ4R Methods in reducing test anxiety, increase self-efficacy and academic achievement in high school students Rodhen city in Iran. The sample consisted of the population of 48 student's randomly selected sampling method and the way randomly in four groups of three experimental groups and one control group were.
 To measure research variables from two tools was used: test Anxiety Inventory STAI-Y and self-efficacy Schwartz Scale. For analyzing the data, multivariate analyses of variance (MANOVA) were usedthe results showed that Cognitive strategies, approaches the end of the story, and their combination had a significant effect on students' test anxiety. Self-efficacy scores before and after training, cognitive strategies, approaches the end of the story, and their combination, showed that subjects in the experimental and control groups, there are significant differences. Cognitive strategies, approaches the end of the story, and their combination had a significant effect on students' self-efficacy. According to the findings, it seems that the SQ4R method employed in academic achievement and reduces anxiety has been effective. Average adjusted after the conclusion of the experimental group showed that the greatest impact in reducing anxiety and the combination has created the most progress in academic scores.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: cognitive
  • metacognitive strategies
  • SQ4R Method
  • test anxiety
  • Self-efficacy
  • Academic Achievement