ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه سوم نوین مقیاس توانایی‌های شناختی وودکاک – جانسون در دانش‌آموزان دبستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌سنجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دکتری تخصصی روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

3 دکتری تخصصی روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

در این تحقیق به «ویژگی­های روان­سنجی نسخه سوم نوین مقیاس توانایی­های شناختی وودکاک-جانسون در دانش آموزان دبستانی»پرداخته
شده و سؤال اصلی بدین ترتیب تدوین شده است که
آیا دفترچه تکمیلی نسخه سوم نوین مقیاس توانایی­های شناختی وودکاک- جانسون در دانش­آموزان، دارای ویژگی­های روان سنجی مطلوب است؟ تحقیق حاضر در حیطه طرح­های روان­سنجی جای می‌گیرد. جامعه تحقیق حاضر را تمامی دانش­آموزان دبستانی شهر تهران تشکیل می‌دهند. در تحقیق حاضر با استفاده از روش نمونه­گیری طبقه­ای تصادفی تعداد 150دانش­آموز (از هر 5 ناحیه شهر تهران یعنی شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز) که هر لایه 30 نفر را در برمی­گرفت، به­عنوان نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق از نسخه نوین سوم مقیاس توانایی­های شناختی وودکاک- جانسون (10 آزمون تکمیلی)، به­عنوان ابزار استفاده شده است که دارای روایی و اعتبار مطلوب می­باشد. در نهایت، یافته­های تحقیق نشان داد که با استفاده از روش آلفا کرانباخ آزمون نامگذاری سریع تصویر» با ضریب 0/96، با استفاده از روش دو نیمه کردن آزمون با اصلاح اسپیرمن- براون آزمون­های «بازشناسی تصویر» و «نام گذاری سریع تصویر» با ضریب 0/97 بالاترین ضرایب را به خود اختصاص داده­اند و دارای تجانس درونی می­باشند؛ همچنین، با استفاده از روش آزمون- بازآزمون آزمون «نامگذاری سریع تصویر» با ضریب 0/98 بالاترین ضرایب را داشته و دارای ثبات می­باشد. با توجه به اینکه ضریب همبستگی در آزمون سلاست بازیابی و برنامه­ریزی با استدلال سیال، آزمون اطلاعات عمومی با دانش، آزمون حافظه برای کلمات با حافظه فعال و آزمون توجه شنیداری با حیطه کلامی بالاتر از 0/60 می­باشد، از این­رو، آزمون­های نسخه سوم نوین وودکاک- جانسون (آزمون­های تکمیلی) با نسخه نوین هوش­آزمای تهران- استانفورد- بینه دارای روایی ملاک (از نوع همزمان) می­باشند. در نهایت، ابزار مزبور با ا ستفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی دارای روایی عاملی بوده و می­تواند 7 عامل نظریه کتل، هورن و کارول (CHC) را تبیین ­کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of the Cognitive Abilities Woodcock – Johnson III (un) Scales in Elementary School Students

نویسندگان [English]

  • Mojhgan Sadeghi 1
  • Kambiz Kamkari 2
  • Shohreh Shokrzadeh 3