استانداردسازی پرسشنامه موفقیت کاروان اعزامی ایران به المپیک


عنوان مقاله [English]

The standardization of the factors affecting the success of Iran's expedition caravan to the Olympics

نویسندگان [English]

  • Katayon Kamkari
  • Nasrollah Sajadi
  • Mehrzad Hamidi
  • Majid Jallali Farahani