ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه تنیدگی شغلی فیلیپ ال رایس در بین کارکنان بانک ملی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان