ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس گرایش به خیانت زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای رشته مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی رودهن، تهران، ایران

2 استاد تمام گروه مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران

3 استادیار، گروه مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی رودهن، تهران، ایران


عنوان مقاله [English]

Psychometric properties of the scale of marital infidelity

نویسندگان [English]

  • Mehrab Bashirpour 1
  • Abdollah ShafiAbadi 2
  • farideh dokaneii 3
1 islamic Azad University
2 Allameh Tabatabaii university
3 islamic Azad University
چکیده [English]

Psychometric properties of the scale of marital infidelity